Přejít na obsah
Pokud by jste našli doma vydání č. 8 z roku 1997 - příloha kříže nebo č. 8-9 z roku 2006 budu rád pro zapůjčení nebo naskenování. (jurka.k@email.cz)


Vzpomínka na farní časopis Kateřinka.


Časopis Kateřika vycház
el v Kelečské farnosti od prosince roku 1996.

Tento časopis vycházel měsíčně a snažil se informovat o farním dění které proběhlo i o tom, které proběhne. Přinášel informace z poutí, akcí mládeže, informoval o křtech, svatbách a pohřbech. Seznamoval čtenáře s osudy světců, historií církve, historií kostela, zábavnou formou vedl děti k objevování křížů a kapliček ve farnosti. Snažil se vést své čtenáře k zamyšlení nad různými tématy, luštit hádanky a rozesmát se nad vtipy.


Proč se jmen
oval Kateřinka?
Náš
farní časopis se ve svém nultém čísle roku 1996 obrátil na farníky s prosbou o své pojmenování. Sešly se různé názvy, třeba: Farník, Farní listy, Křesťan, apod. Jeden z návrhů se zdál nejlepší a od té doby se náš farní časopis jmenuje právě Kateřinka. V Kelči jsou 2 kostely. Farní kostel je zasvecen sv. Petru a Pavlu, filiální kostel je zasvěcen svaté Kateřině. Lidově se mu říká Kateřinka. Podle tohoto kostela se jmenuje i náš časopis.

Kdo p
sal do Kateřinky?
Do Katerinky p
sali farníci z kelečské farnosti, ale jsou tam také články z jiných zdrojů.

Jak se tiskla Kateřinka?
Málo kdo si dnes uvědomí, že Kateřinka přišla na svět v době, kdy se tenký LCD monitor ještě neprodával a používal se CRT monitor, který zabíral asi půl stolu.

Na počítač bylo potřeba několik průměrných mezd a jeho parametry byly z dnešního hlediska zoufalé.
Internet byl k dispozici v rychlosti 0,055 Mb a ti lepší měli dokonce 0,125 Mb, nicméně reálná rychlost byla spíš poloviční a při ceně několik korun za minutu jste tam raději dlouho nebyli.
Textový procesor Word95 byl tehdy silně závislý na ovladačích tiskárny a proto stejný dokument vytištěný na jiné tiskárně vypadal úplně jinak. Dovednosti tohoto programu byly spíš jen dostatečné, neboť bylo potřeba na formát A4 umístit formát A5 tak, abychom po vytištění a složení na polovinu dostali hotovou Kateřinku. Tehdy bylo nutné rozdělit formát A4 na šířku do dvou sloupců a Kateřinku psát tak, že na první straně v prvním sloupci byla poslední strana Kateřinky, na první straně ve druhém sloupci první strana Kateřinky, a tak dále... Bylo tedy potřeba si neustále hlídat každý sloupec každé strany, aby nepřetekl někam úplně jinam.


Po vytvoření Kateřinky v počítači ji bylo potřeba nejprve u někoho vytisknout na
ingoustové tiskárně na formát A4. Tiskárnu mělo v Kelči a okolí jen pár lidí a první čísla se nosila známým s tiskárnou, na magnetických disketách 3,5" s kapacitou 1,44 MB ve vícero kopiích pro jistotu, neboť se z diskety se občas nepovedlo soubor přečíst.

Takto vytištěný originál se do roku 2006 předal firmě Reprotisk ve Valašském Meziříčí, která tento originál rozmnožila ve formátu A4, poskládala na formát A5 a předala hotové Kateřinky ve formátu A5.
Návrat na obsah